Poems

Huli Na

11:50:00 PM Pia Thought 0 CommentsTatapusin ko na ating hindi nasimulan;

Kakalimutan ko na ating hindi napagsamahan;

Titigilan ko na ang masalimuot na kabaliwan;

Pipilitin kong itama ang maling naramdaman.Isusulat pa din itong kwentong para sayo;

Kahit hindi mo mabasa basta nalabas ko ito;

Marahil ito'y hindi malaking isyu sa kagaya mo;

Ako lang naman kasi ang nagpapalaki nito.Kaya ititigil na lahat ng nararamdaman;

Sadya nga yatang si babae din ang dahilan;

Nang lahat ng pag-aakalang nararamdaman,

Ni lalaki na ang gusto ay makipagkaibigan lamang.

March 14, 2013

You Might Also Like

0 comments: