Poems

Si Pedro

11:47:00 PM Pia Thought 0 Comments

March 20, 2013

Ako ay may kaibigan,

Pedro ang pangalan,

Mabait at matapang,

Matipuno, kapita-pitagan.

Buhok niya ay kulot,

Pilik-mata niya'y mahaba,

Mukha niya'y makinis,

Labi niya'y maninipis.

Lahat sa kanya'y natutuwa,

Kapag siya'y nagsasalita,

Puno ng pagpapala,

Ng Diyos na may lalang ng lahat.Kaya mga babae sa nayon,

Mata'y di mapakali,

Kapag nakikita si Pedro,

Na naglalakad sa tabi.

You Might Also Like

0 comments: